Gustavo bio photo

Gustavo

Escrevo sobre programas, animes e um pouco mais.

Twitter Github Stackoverflow AniList